Rökmaskiner av olika slag används för att förhöja en upplevelse eller skapa en effekt. Vi har ett flertal olika modeller och sorter 

MDG_Low_fog

MDG Hevy fog

 Maskin för att lägga tung rök. Kräver CO2 gas på tub

html_f2

jemk1hazer

 

 

Hazer

Hazer är en maskin som ger en tunnare rök än en rökmaskin. Vi har ett flertal modeller på vår hyra ifrån Jem/Martin

JEM_zr33hi-mass

Rökmaskin

Vi har ett flertal olika modeller och storlekar.